SENSE INVERSIÓ, L’EDUCACIÓ INCLUSIVA ÉS UNA UTOPIA!

Compartim a continuació el manifest impulsat i signat per l’assemblea del professorat de l’IES La Moreria de Mislata, a València. Des del Sindicat d’Estudiants recolzem completament la seua denuncia i enviem tot el nostre suport i força a tots els docents i a l’equip directiu d’aquest centre que han decidit dimitir en bloc per la mancança de recursos a la que ens condemna la política educativa de la Conselleria d’Educació.

La situació de l’ensenyament públic al País Valencià és absolutament desastrosa i crítica i aquest manifest il·lustra fidelment el que passa a la gran majoria dels nostres centres públics educatius.

Estudiants, docents i famílies ens trobem absolutament abandonades, falten recursos i inversió en tots els aspecte. És francament vergonyós que la Conselleria d’Educació, dirigida per Compromís, després de prop de 8 anys de Govern del Botànic, no haja revertit radicalment la destrucció que van realitzar els governs del PP durant més de 12 anys.

El que ha passat al IES La Moreria posa sobre la taula la necessitat d’organitzar un calendari de lluita i mobilitzacions de la comunitat educativa del País Valencià. Per això fem una crida a les organitzacions sindicals de docents, al STEPV, CCOO i UGT, també a les Federacions d’AMPAs, a posar-nos mans a la obra de forma urgent. Només d’aquesta manera podrem forçar a que aquest govern corregisca una política educativa totalment fracassada i implante el pla de rescat i les inversions urgents que el sistema públic educatiu valencià necessita.

No ens valen de res les excuses de que no hi ha diners o que tot son contractes blindats: ja ni ha prou de regalar milions d’euros a garantir els negocis dels multimilionaris i capitalistes, de garantir el negoci de l’ensenyament concertat que fa l’església catòlica, del negoci que moltes empreses fan amb la FP, i en resum, d’abandonar l’ensenyament públic, la joventut i les famílies treballadores. Volem solucions ja!

SENSE INVERSIÓ, L’EDUCACIÓ INCLUSIVA ÉS UNA UTOPIA

Manifest de l’assemblea de professorat de l’IES La Moreria en suport a les reivindicacions del seu equip directiu

El passat 8 de febrer de 2023, el claustre de professorat de l’IES La Moreria va rebre amb tristor i estupefacció la notícia de la dimissió en bloc del seu equip directiu. Després de més de dos anys de dedicació exemplar, en els quals l’efectivitat, l’empatia i el treball ben fet han sigut les seues senyes d’identitat, s’han vist obligats a prendre una decisió molt complicada. El motiu principal: la impossibilitat de gestionar el centre amb els escassos recursos de què disposem.

Constituïts en assemblea, els docents sotasignats volem donar suport al nostre equip directiu amb aquesta carta, i denunciar el desemparament que sofreix el nostre centre per part de la Conselleria d’Educació. La manca de recursos s’ha posat de manifest de forma preocupant en els últims mesos a través de distintes situacions dramàtiques relacionades amb problemes de salut mental: des d’intents de suïcidi al nostre propi centre a agressions a membres de la comunitat educativa, algunes físiques i molt serioses. El nombre i la gravetat dels incidents relacionats amb la salut mental han augmentat exponencialment en els últims anys. De fet, actualment comptem amb 15 procediments iniciats per conductes suïcides, autolesives o violentes. Hem sol·licitat de forma urgent recursos específics addicionals (PT escolta o atenció domiciliària) per a prevenir-les i controlar els casos més greus, petició que a hores d’ara no ha sigut atesa.

A més d’aquesta crisi de salut mental sense precedents, el nombre d’alumnat del nostre centre i les seues característiques demanen reforçar el departament d’orientació educativa. L’alumnat amb necessitats específiques de suport necessita una avaluació sociopsicopedagògica, a més d’atenció i seguiment per part dels docents de Pedagogia Terapèutica (PT) i educadors. En La Moreria hi ha només una orientadora per a tot el centre i una única plaça de PT per
a 34 estudiants amb necessitats específiques. Necessitem almenys una plaça d’orientació i una altra de PT més a temps complet per a poder atendre dignament a tot el nostre alumnat.

La diversitat en La Moreria és també lingüística i cultural. El centre té 114 alumnes d’origen estranger (dels quals el 50% no parla valencià i el 9% cap de les dues llengües oficials) i la demanda augmenta cada dia: dels 52 estudiants que s’han incorporat amb el curs ja iniciat, 26 venen d’un sistema educatiu estranger. Necessitem més hores de docència en àrees lingüístiques per a acollir aquest alumnat i garantir la seua integració.

Algunes d’aquestes necessitats han sobrevingut al llarg del curs escolar, però n’hi ha altres conegudes i comunicades a la Conselleria abans del seu inici. Per a aquestes necessitats previstes, l’Administració també ens ha negat els recursos necessaris. El cas més flagrant és el de les hores PAM (hores de reforç): a La Moreria li’n corresponen entre 25 i 30, però només en disposem de 6. Altres instituts de la localitat sí que disposen d’aquestes hores en la seua
totalitat, sense que hi haja arguments que justifiquen aquesta desigualtat: una injustícia que afecta a tots i cadascun dels nostres estudiants.

Per a acabar, el nostre centre no només necessita una renovació urgent, sinó que presenta importants barreres arquitectòniques. La més greu d’elles és l’absència d’un ascensor –reclamat en múltiples ocasions al llarg dels anys–, cosa que està negant l’alumnat amb mobilitat reduïda el dret a matricular-se en el seu centre d’elecció i causant greus trastorns organitzatius cada volta que un membre de la comunitat educativa sofreix alguna lesió.

Denunciem que tota aquesta carència de recursos fa inviable un projecte de centre vertaderament inclusiu. En l’actual llei educativa, la paraula diversitat apareix 40 voltes, inclusió 22 voltes i integració, 24. Sense els recursos que
l’Administració ens nega, la inclusió educativa, la salut mental, l’accessibilitat i la integració lingüística del nostre alumnat són UNA UTOPIA.

No ens resignem a què la resposta a tots els nostres problemes i peticions continue sent un silenci ensordidor per part de la Conselleria d’Educació. És inadmissible que la direcció d’un centre hi telefone i que no hi haja ningú a l’altre costat, fer una petició formal i no obtenir mai cap resposta. El sentiment d’abandonament ha minat un claustre cada cop més desbordat i, finalment, ha dut a la dimissió d’un excel·lent equip directiu. Necessitem saber que, a partir
d’ara, hi haurà algú que ens atenga quan demanem ajuda.

TOC-TOC, HI HA ALGÚ A LA CONSELLERIA?

Mislata, 20 de febrer de 2023

 

Uneix-te a Lliures i Combatives

Periòdic de Lliures i Combatives

Castellà i Euskara

Enllaços


logoFFE


logoIR 215

Sindicalistas de Izquierda

Segueix-nos