Divendres 9 de setembre a les 11:30h en l'Albereda. Tots a la manifestació en defensa de l'ensenyament públic

Dintre d'un context general de profunda crisi econòmica capitalista, en el qual les úniques mesures adoptades pels governs, tant de dretes com socialdemòcrates, es basen a fer recaure el pes de la mateixa sobre els muscles de la classe treballadora a través de contrareformes laborals, precarietat, reduccions salarials, augment de l'edat de jubilació, altes taxes d'atur, etc., l'educació pública no anava a ser menys.

Els governs autonòmics s'han llançat a un salvatge pla d'ajustament que implica retallades en els pressupostos socials, l'acomiadament de milers de treballadors de l'ensenyament i la degradació de la qualitat de l'ensenyament públic per a seguir avançant en el negoci de la privatització.

Mentre ens retallen els mitjans necessaris perquè els fills dels treballadors tinguem un ensenyament públic digna, el PSOE i el PP acaben d'aprovar una reforma constitucional que no és més que una nova capitulació davant els grans bancs, especuladors i capitalistes. Tal com planteja el text aprovat: “Els crèdits per a satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions s'entendran sempre inclosos en l'estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament gaudirà de prioritat absoluta. Aquests crèdits no podran ser objecte d'esmena o modificació (…)”. L'única cosa que es pretén és garantir el pagament puntual dels interessos multimilionaris del deute públic a la gran banca (per a ells mai hi ha retallades), a costa de la retallada salvatge de les despeses socials.

En Galícia vam acabar el curs amb una massiva manifestació, el 28 de juny, en la qual van participar 15.000 professors contra els atacs de la Xunta i deixant un missatge clar: que la lluita anava a continuar aquest curs i que no anàvem a tolerar cap agressió. El curs s'inicia amb la comunitat educativa en peus de guerra i la convocatòria per als dies 21 i 27 de setembre de dues jornades de vaga general en l'educació pública no universitària per part dels sindicats de professors (CIG, CCOO, FETE-UGT, STEG,…) i a les quals el Sindicat d'Estudiants també convoca perquè aquests dies no faig ni un sol estudiant en les aules. Així mateix, el dia 9 els sindicats convoquen una manifestació a Santiago, i el 20, una jornada de braços caiguts.

Atacs i retallades en l'ensenyament públic…

El motiu no és altre que el de respondre als atacs realitzats pel conselleiro d'educació del govern del PP, Jesús Vázquez, des de finals del curs passat i a les últimes mesures a traïció i gairebé de forma clandestina – el divendres 19 d'agost— per a tractar d'evitar una resposta contundent de la comunitat educativa. La bateria d'atacs és àmplia: conversió d'IES en centres integrats de FP, increment de l'horari lectiu del professorat (quatre hores a la setmana) alhora que es reduïx el nombre de docents i se'ls obliga a realitzar tasques que no són les seves, com el control dels alumnes a l'entrada i sortida del transport escolar, professors en pràctiques que no imparteixen la matèria que van aprovar en l'oposició, desaparició del dret a la jubilació anticipada, l'enduriment de les regles de permanència en la Universitat de Santiago de Compostel•la, serveis complementaris deficitaris, tancament de cicles formatius en les zones rurals, supressió d'unitats i la consegüent massificació en les aules, escassesa de personal administratiu en els centres, eliminació de la gratuïtat dels llibres de text o la retallada en els menjadors escolars, a més dels continus atacs al gallec o la Llei de Convivència. És a dir, un autèntic rosari de mesures que atempten greument contra l'educació pública i contra el dret de les famílies de classe treballadora que els seus fills rebin una educació pública gratuïta i de qualitat i que ja estan tenint efectes: la supressió de llibres de text gratuïts o reduccions de menjadors escolars. I va a anar a més. Com veurem amb l'empitjorament de les nostres condicions d'estudi si es reduïx el nombre de professors.

…Fons públics per als empresaris de l'ensenyament concertat

Però mentre l'educació pública és atacada sense límit qualsevol, els empresaris de l'educació privada-concertada, suportats pel govern del PP, segueixen rebent grans quantitats de diners procedents de les arques públiques. S'acaba de conèixer que la Xunta ha augmentat en gairebé 220.000 milions d'euros les subvencions a 66 centres privats. Mentre l'educació pública sofreix una retallada de 14 escoles unitàries i 109 unitats d'Infantil i Primària, es concerten 9 unitats més en centres privats-concertats, sense cap classe de justificació.

A més, a través del programa Abalar, que destina (segons dades de CIG-Ensino) un 15% més de subvencions a centres concentrats que a públics, es tracta de desviar de forma indirecta més recursos a butxaques privades, ja que tres vegades més centres privats que públics accedeixen a aquest programa. El denominador comú de totes aquestes mesures és el mateix: retallar la despesa dedicada a l'educació pública.

Davant problemes globals, respostes globals. Per una vaga general estatal de tota la comunitat educativa!

Però els atacs a la classe treballadora i al sector públic, i en concret a l'educació, no només s'estan produint en Galiza, és la tònica general en la resta de l'Estat, d'Europa i del món. Les vagues i mobilitzacions en resposta, també. En Madrid, Navarra o Castella la Manxa ja estan en marxa algunes d'elles. Els motius són idèntics: augment de les hores lectives, reducció de la contractació de professorat –el que deixarà a milers en l'atur, paralització en l'oferta de noves places per a cobrir les jubilacions, reducció del personal en els centres educatius empitjorant el servei, reducció de substitucions, etc.,…

La convocatòria del 21 i 27 de setembre és un primer pas en la lluita (com les quals s'estan convocant en altres comunitats autònomes) i per part del Sindicat d'Estudiants, anem a convocar amb tots els nostres mitjans per a contribuir a l'èxit de la vaga i reforçar l'organització dels estudiants. D'altra banda, vam considerar molt positiu la celebració d'assemblees i l'organització de comitès conjunts de professors, pares i alumnes en cada centre d'estudi perquè participi tot aquell que vulgui lluitar contra els atacs. Des del Sindicat d'Estudiants som conscients que davant aquests atacs globals és necessària una resposta global i contundent, i per a això la millor manera d'enfortir i desenvolupar el moviment és la convocatòria d'una vaga general estatal de tota la comunitat educativa com següent pas que unifiqui la lluita i li demés força.

Els diners del banquer per a l'institut obrer!